Barokní krajinou s rodinou

Boží muka cestou na Veliš Jičínský zámek (5) kostel svatého Václava, Veliš Pohled do nitra hory. Veliš v pozadí

Z Lodžie se vydáme po červené turistické stezce přes lipovou alej na Valdštejnské náměstí, kde se napojíme na žlutou turistickou trasu, která nás dovede na Nové Město a dál do Čejkovic. Za vesnicí přejedeme hlavní silnici a pokračujeme do Šlikovi Vsi a dál do Veliše. Odtud po žluté stoupáme na zříceninu hradu Veliš, kde můžeme sledovat výjimečnou barokní kompozici krajiny, tak jak ji nechal v 17. století upravit Albrecht z Valdštejna. Ve směru k Jičínu tak můžeme obdivovat stavby, nebo jejich pozůstatky na krajinné ose Veliš – bazilika sv. Jakuba Staršího – Valdštejnská lodžie – Kartuziánský klášter ve Valdicích – Kumburk.

Tato osa spojuje sakrální stavby, krajinné dominanty a město Jičín.

Mezi dominanty se řadí:

* Hrad Veliš, který měl pro Čechy velký význam, neboť zde byla uložena Basilejská kompaktáta. Tento dokument umožňoval příjímání pod obojí, což legalizovalo husitství v českých zemích a zajistilo smíření husitů a katolíků.

* Bazilika sv. Jakuba Staršího, kterou nechal vybudovat Valdštejn, se měla stát největší stavbou svého druhu v celé Evropě. Bohužel s jeho smrtí se stavba zastavila a bazilika byla dostavena pouze z jedné třetiny. To také vysvětluje její neobvyklou orientaci na jih.

* Lodžie byla pod doznívajícím vlivem manýrismu budována k potěše Valdštejna a jeho přátel. Jednalo se o velkolepý projekt, který se měl stát pýchou celého krajinného celku. Smrtí Valdštejna však i tento, stejně jako spousta dalších plánů, vzala za své. Z lodžie se stala na dlouhá staletí nepochopená a lidmi odsuzovaná stavba, která se až v posledních letech probouzí znovu k životu.

* Kartuziánský klášter ve Valdicích se měl stát místem posledního odpočinku slavného vojevůdce a celého jeho rodu. Ani tento plán však vojevůdci nevyšel. V 18. století byl klášter zrušen a vévodovy ostatky byly převezeny do Mnichova Hradiště. Z kláštera se stalo obávané vězení, kde si odpykával svůj trest Václav Bababinský, množství politických vězňů a v současnosti také Jiří Kájínek.

Z Veliše pokračujeme dále po žluté turistické značce k Loretě, kterou nechal postavit hrabě František Schlik. A stala se významným poutním místem v regionu. Od Lorety se vrátíme cca 250 metrů zpátky a sjedeme po lesní cestě dolů do obce Hlásná Lhota. Tato cesta nás přivede na křižovatku, které vévodí pískovcový kříž. Zde odbočíme doprava na cyklostezku č. 4364, která nás dovede až na Valdštejnovo náměstí. Z něho se vrátíme po červené turistické stezce zpět do Lodžie.

Délka: 19 km